Talia ze Zlate Jalny / Талия зе Злате Ялни (pedigree), импорт колли в России, import of collies to Russia

Import Collies / Импорт колли в России

TALIA ze ZLATE JALNY

pedigree:

born : 25.02.1987

sex : bitch

colour : sable-white
owner : Kovbasa
address: Ukraine, Zaporozhie
import: Czechoslovakia

Ch.CSSR
Sullivan ze Zlate Jalny
sw

Flok Malacky Park
sw
Leif z Gatebeckparku
sw
Deneoak Dyllan of Dunsinane                                   sw
Inter.Ch Seaglen z Gatebeckparku                             sw
Emmy z Kripolca
sw
Chilly Tatranska Romanca                                        sw
Miki z Placic                                                                sw
Ellys z Mesicniho Kamene
sw
Troll Tatranska Romanca
sw
Ch.CSSR Apollo Tatranska Romanca                       sw
Carmen Tatranska Romanca                                    sw
Charlene ze Zlate Jalny
sw
Sunnyboy of Royalpark                                               tri
Little Tatranska Romanca                                         sw

Ch.CSSR
Iana ze Zlate Jalny
sw

Gold Boy Malacky Park
sw

Chilly Tatranska Romanca
sw

Ch.CSSR Apollo Tatranska Romanca                     sw
Blacky Tatranska Romanca                                     sw

Beky Malacky Park
sw

Mario z Placic
Agata Zlatnicka Dolina                                             sw
Olly Zahoracke Udolie
sw
Fogy Zahoracke Udolie
sw
Chilly Tatranska Romanca                                       sw
Mary z Placic                                                             sw
Biby Zahoracke Udolie
sw
Deneoak Dyllan of Dunsinane                                  sw
Mary z Placic                                                             sw

<< Go to previous page
<< На предыдущую страницу

Home      Sheltie      Collie      Photogallery      Our place     News      Articles      .      Links      Site Map     Contact
Website designed & maintained by Heathbell